alle groepen lesmateriaal werkvormen

Zelfstandig werken. Bestand

De belangrijkste doelstelling van zelfstandig werken is: het zodanig beinvloeden van de klassen- en schoolorganisatie dat door leerlingen zelfstandig kan worden gewerkt. Door het invoeren van zelfstandig werken zijn de leerlingen niet steeds afhankelijk van de leraar. Hij hoeft niet steeds overal bij te zijn. De leerling hoeft niet meer voor elk wissewasje naar de leerkracht te stappen. Het kind heeft geleerd problemen en probleempjes eerst zelf op te lossen of de oplossing op te schorten. Op deze wijze komt er voor de leerkracht tijd vrij die deze voor een intensieve begeleiding hard nodig heeft!
Deze link werkt niet? Klik hier
Meervoudige intelligentie.

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Geen gemakkelijke opgave, zo lijkt het. Toch valt dit mee. Veel leerkrachten maken (soms onbewust) gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen (tafels) of ritmes geklapt (lettergrepen). Men maakt gebruik van blokjes bij rekenen of beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. In feite is men bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind.
Deze link werkt niet? Klik hier
Cooperatieve werkvormen. Tip!

Cooperatieve werkvormen zijn de werkvormen die gebruikt worden bij cooperatief leren. Deze werkvormen stimuleren het samenwerken. Vaardigheden die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen. De werkvormen kunnen op verschillende momenten van de les ingezet worden, bijvoorbeeld om voorkennis te activeren, als verwerkingsactiviteit of als reflectieopdracht.
Deze link werkt niet? Klik hier
Verhalend ontwerpen.

In een Verhalend Ontwerp verlopen de leeractiviteiten als een verhaal, een verhaal dat door de leerlingen zelf voor een groot deel wordt ingevuld of afgemaakt. Kenmerkend voor deze vorm van onderwijs is de betrokkenheid van de leerlingen en de samenhang tussen de verschillende vakken in zinvolle contexten. Er wordt ingehaakt op de werkelijkheid van de leerlingen. Leerlingen worden aangesproken op wat ze kunnen en krijgen ruimte voor eigen beslissingen en het nemen van initiatieven.
Deze link werkt niet? Klik hier
Werkvormen.info Tip!

Allerlei werkvormen gerangschikt op thema, categorie, groepsgrootte, energizer, tijd...echte aanrader!
Deze link werkt niet? Klik hier
Werkvormen.com

Allerlei werkvormen gerangschikt op thema, categorie, groepsgrootte!
Deze link werkt niet? Klik hier
Kritisch luisteren.

Kritisch luisteren oefent veel vaardigheden bij kleuters. Horen ze wat er gezegd wordt? Kunnen ze meerdere aspecten tegelijk in zich opnemen? Met deze set kaarten kan de activiteit plaats vinden in de (kleine) kring, maar ook met een kind alleen. De leerkracht kan alle papieren op de grond neerleggen en een opdracht voorlezen. Het kind pakt dan de juiste plaat. Daarna kan de leerkracht kiezen of de plaat blijft liggen of wordt weggehaald.
Deze link werkt niet? Klik hier
Verwerkingsactiviteiten. Tip! Bestand

Een nieuwe, frisse verwerkingsopdracht kan de motivatie bij kinderen verhogen of bepaalde accenten in de doelstelling van de les benadrukken. Maar het kan ook een werkvorm zijn die om de een of andere reden meer geschikt is voor bepaalde kinderen of voor een bepaalde groep. In dit artikel treft u een scala aan mogelijke verwerkingsactiviteiten aan. Niet allemaal nieuw, sommige beproefd en andere als nieuwe uitdaging voor u en de kinderen...
Deze link werkt niet? Klik hier
Gedifferentieerd werken. Bestand

40 tips voor gedifferentieerd werken!
Deze link werkt niet? Klik hier