online oefenen rekenen

Rekensites. Tip!

Rekensites om nog veel meer te oefenen...leerzame games en oefeningen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Breuken.

Breuken, raad wel deel het is van een figuur!
Deze link werkt niet? Klik hier
Redactiesommen.nl Tip!

Op redactiesommen.nl kan per leerjaar op verschillende niveaus worden geoefend, ook kan er een werkblad worden gemaakt. Bijzonder is dat er honderden opgaven zijn en dat bij elke opgave de getallen, namen en sommige zelfstandige naamwoorden variabel zijn. Daardoor krijgen kinderen bijna nooit precies hetzelfde verhaaltje waar ze het antwoord al van weten! Verder wordt er een stappenplan aangeboden om de opgaven op een goede manier te leren en kunnen kinderen altijd terug kijken in gemaakte opgaven wat het goede antwoord moest zijn en wat hun antwoord was.
Deze link werkt niet? Klik hier
Geldrekenen.

Geldrekenen, gepast betalen, geld wisselen, euros uit landen herkennen en meer!
Deze link werkt niet? Klik hier
Getalinzicht. Tip!

Getalinzicht, getallen splitsen, getallenrijen afmaken, telwoorden en meer!
Deze link werkt niet? Klik hier
Klokkijken. Tip!

Klokkijken, analoog, digitaal...maar ook tijdrekenen, kalender etc.!
Deze link werkt niet? Klik hier
Kommagetallen.

Kommagetallen, van breuk naar decimaal getal, kommagetallen vermenigvuldigen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Meten en wegen. Tip!

Meten en wegen, lengtematen vergelijken en omrekenen, voorwerpen wegen, oppervlakte bepalen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Bewerkingen. Tip!

Bewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen...maar ook tafelsommen, hoofdrekenen en tempotoetsen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Ruimtelijk inzicht.

Ruimtelijk inzicht, 3d bouwerken maken en aanzichten bekijken!
Deze link werkt niet? Klik hier
Schatten.

Schatten, uitkomsten van rekensommen schatten!
Deze link werkt niet? Klik hier
Verhoudingen.

Verhoudingen, ik begrijp hoe je een verhoudingstabel kan invullen!
Deze link werkt niet? Klik hier