alle groepen lesmateriaal klassenregels

Pictogramkaarten.1 Tip! Bestand
.
Regelkaarten, in de vorm van grote pictogrammen 1. Ik ben met mijn taak bezig. Ik luister naar anderen. Ik reageer goed op de bel. Ik eet alleen tijdens eetpauzes. Ik ben vriendelijk en help anderen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Pictogramkaarten.2 Bestand
.
Regelkaarten, in de vorm van grote pictogrammen 2, Ik overleg met mijn fluisterstem. Als ik een probleempje heb probeer ik het eerst zelf op te lossen. Ik steek mijn vinger op als ik een vraag heb. Ik wacht dan op mijn beurt. Wanneer de juf de stip op rood zet, werk ik helemaal stil en stoor ik niet. En meer!
Deze link werkt niet? Klik hier
Sterren. Bestand
.
Regelkaarten, alle 5 regels staan in een ster.
Deze link werkt niet? Klik hier
Verbodsborden. Bestand
.
Regelkaart, 8 gouden regels en grote regelkaarten op A4-formaat in de vorm van verbodsborden!
Deze link werkt niet? Klik hier
Rijmregels. Tip! Bestand
.
Regelkaarten, erg mooi vormgegeven en alle regels staan in rijmvorm!
Deze link werkt niet? Klik hier
Regelrijm. Tip! Bestand
.
Regelkaarten, in de stijl van Leendert Jan Vis alle regels in rijm op grote kaarten!
Deze link werkt niet? Klik hier
Klassenafspraken. Tip! Bestand
.
Regelkaarten, alle klassenafspraken op 1 A4 maar ook van elke regel een mooi vormgegeven rijmkaart!
Deze link werkt niet? Klik hier
Nakijkregels. Bestand

Nakijkregels, nog even duidelijk op een A4 de regels voor het zelf nakijken!
Deze link werkt niet? Klik hier
Verkeersborden. Bestand

Regels opstellen, het is van groot belang dat de leerkracht de leerlingen betrekt bij het opstellen van de regels binnen de klas. Vandaar dat het ook van groot belang is dat de leerkracht de klassenborden met hun betekenis duidelijk met de leerlingen bespreekt. Een aantal voorbeelden van klassenborden staan hieronder. Een mogelijke verklaring van de borden is verderop te lezen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Grote klasse! Bestand

Regels opstellen, De leerkracht vertelt de kinderen dat hij/zij het belangrijk vindt dat ze zich prettig voelen op school, in de klas, op de gang en in de overblijf. Dat kinderen zich heel vervelend kunnen voelen als ze geplaagd of gepest worden met hoe ze er uit zien. Of als ze niet mee mogen doen. Of op een andere manier gepest worden. De leerkracht geeft aan dat hij/zij met de kinderen afspraken wil maken om prettig met elkaar om te gaan.
Deze link werkt niet? Klik hier
Kringgesprek. Bestand

Regels opstellen, Kringgesprek onder leiding van de klassenleerkracht aan de hand van situatieschetsen de kinderen zitten in een kring.
Deze link werkt niet? Klik hier
Houden wij ons eraan? Tip! Bestand

Regel evaluatiekaart 2, de kinderen geven per regel met ja of nee aan of zij zich eraan houden. Dit doen ze ook bij de regels m.b.t. het zelfstandig werken, stoplicht hanteren, blokje op tafel gebruiken. Na afloop kunt u als leerkracht de uitslag inzetten voor een goed gesprek over de regels!
Deze link werkt niet? Klik hier
Wat ging er mis? Tip! Bestand

Vragenblad dat kinderen moeten invullen wanneer ze de regels overtreden. 1. Schrijf de 5 regels op die gelden binnen groep. 2. Waarom moet jij deze vragenlijst invullen? 3. Aan welke regel heb jij je niet gehouden? 4. Hoe had je beter kunnen handelen? 5. Hoe ga jij het goed maken met die andere persoon?
Deze link werkt niet? Klik hier
WordArt. Bestand

Regelkaart, alle regels in WordArt stijl leuk vormgegeven op een A4!
Deze link werkt niet? Klik hier
Fair play! Bestand

Fair play!, 7 gouden regels voor een respectvolle sportwedstrijd!
Deze link werkt niet? Klik hier
Oeps! kaart. Tip! Bestand

Vragenblad dat kinderen moeten invullen wanneer ze de regels overtreden. Wat heb ik gedaan? Waarom heb ik dit gedaan? Wat had ik beter kunnen doen? Hoe los ik het een volgende keer op?
Deze link werkt niet? Klik hier
Pictogramkaart. Tip! Bestand

Regelkaart, alle regels duidelijk op een rij op 1 A4...met daarbij heel duidelijke pictogrammen! 1
Deze link werkt niet? Klik hier
Brief aan ouders. Tip! Bestand

Brief aan ouders, een streng doch rechtvaardige brief aan ouders voor wanneer kinderen herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Leendert Jan Vis. Tip! Bestand

Regelkaart, in Leendert Jan Vis stijl alle regels nog even op een rij!
Deze link werkt niet? Klik hier
Goed samenwerken. Tip! Bestand

Een kaart die de leerlingen kunnen invullen nadat ze hebben samengewerkt. Vragen als: Ik heb mijn taak (die je van de juf hebt gekregen) in de groep super gedaan. Ik heb aandachtig geluisterd naar wat de anderen gezegd hebben. Ik kon met iedereen in de groep goed samenwerken. We luisterden naar elkaar.
Deze link werkt niet? Klik hier
Hoe ging het deze maand? Bestand

Regel evaluatiekaart 1, een blad om na elke maand samen met de kinderen te inventariseren of zij zich aan de regels houden. Zij geven dit aan door een kleur in te vullen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Stop en wordt rustig! Tip! Bestand

Vragenblad dat kinderen moeten invullen wanneer ze de regels overtreden. Hoe voel ik mij? Bedenk verschillende oplossingen om je doel te bereiken! Wat zou er gebeuren als je die oplossing zou uitproberen? De kinderen vullen het blad in a.d.h.v. de kleuren van een stoplicht!
Deze link werkt niet? Klik hier
De kracht van 8! Tip! Bestand

Regelkaart, de kracht van 8...regels met een filosofisch tintje zoals: Het maakt me niet uit of het verhaal dat je me vertelt waar of niet waar is. Ik wil weten of je eerlijk met jezelf kan blijven. Of je eerlijk kunt voelen wat er te voelen is, echte pijn of vreugde.
Deze link werkt niet? Klik hier