_ Gr1/2 Th rekenen form

Registratielijst. Bestand

Per onderdeel de vaardigheden van de kinderen noteren.
Deze link werkt niet? Klik hier
Observatielijst. Bestand

Geef met een teken aan, in welke mate een leerling een deelaspect beheerst: dicht rondje : voldoende aanwezig half dicht rondje : beginnend aanwezig open rondje : nog niet aanwezig.
Deze link werkt niet? Klik hier
Leerlijn. Bestand

Om overzicht te hebben op de vaardigheden die kinderen moeten beheersen, maken we gebruik van de map Leer- en ontwikkelingslijnen voor de groepen 1 en 2 van Ajodact. Hierin staan de vaardigheden beschreven die de kinderen eind groep en eind groep 2 zouden moeten beheersen. Verderop in deze verantwoording van de leerlijn staan de leerlijnen Rekenen voor groep 1 en 2, met daarbij de op school aanwezige materialen en mogelijke activiteiten.
Deze link werkt niet? Klik hier