alle groepen lesmateriaal boeken (gratis)

3 x taal. Tip! Bestand

Wat moet je als beginnende leraar weten over de manier waarop kinderen taal verwerven als ze Nederlands als eerste taal leren, Nederlands als tweede taal en als ze Engels leren? Dat is de hoofdvraag die in dit boek aan de orde komt. In dit boek vind je een basisprogramma: er staat in wat je in ieder geval moet weten. Het boek is geschreven vanuit de gedachte dat er bij Ne- derlands, bij speciale programmas NT2 en bij het programma Engels steeds over taalverwerving bij kinderen wordt gesproken.
Deze link werkt niet? Klik hier
Engels in het basisonderwijs. Tip! Bestand

In de kernmodule Orientatie op Engels in het basisonderwijs orienteer je je voor- al op vakdidactiek. Je maakt kennis met het vak Engels op de basisschool en wordt aan het denken gezet over de principes die je hierbij moet hanteren. Je orienteert je op Engels in het basisonderwijs waarbij onder andere aan de orde komen: de functie van buitenschoolse voorkennis, een eerste kennis- making met het leerfasenmodel, het belang van het gebruik van de doeltaal als voertaal, de aansluiting met het voortgezet onderwijs, de kerndoelen en beschikbaar lesmateriaal.
Deze link werkt niet? Klik hier
Taal en kleuters. Tip! Bestand

Taal is het middel om de wereld te leren kennen en er grip op te krijgen. Juist voor kleuters die nog maar een klein stukje van de wereld hebben gezien, verdienen taalontwikkeling en taalonderwijs specifieke aandacht. Als er problemen zijn op taalgebied werkt dat lang door in de gehele ontwikkeling van het kind. Maar hoe pak je dat taalonderwijs nou aan? Kun je dat doen als bij de hogere groepen, of is er reden voor een aangepaste didactiek? Het lijkt alsof kleuters de afgelopen jaren steeds meer gewone basisschoolkinde- ren worden, net als de kinderen van de hogere groepen. Maar wij pleiten voor een gedeeltelijke uitzonderingspositie.
Deze link werkt niet? Klik hier
Hoe coach ik mijn klas? Tip! Bestand

Wat is goed lesgeven? Direct bruikbaar in de praktijk Lesgeven is een mooi maar veeleisend beroep. Om te kunnen leren van je eigen ervaringen en je eigen manier van lesgeven, moet je er af en toe over nadenken. Nu doen leraren dat wel dagelijks, maar vaak ontbreekt hen de tijd om dat echt grondig te doen. Hoe coach ik mijn klas? wil langer stilstaan bij de vraag wat goed lesgeven nu eigenlijk inhoudt.
Deze link werkt niet? Klik hier
Kracht van blijven leren. Tip! Bestand

Dit boek daagt mensen in het onderwijs uit om in de drukte van alle dag te blijven leren. Niet dat dit boek je successen garandeert. Maar wel omdat wij denken dat de informatie en instrumenten uit dit boekje je helpen om te blijven leren. Het brengt je in contact met je collega?s, met jezelf en met de kern van je werk. Het wil je aan het denken zetten en je beroepsontwikkeling stimuleren. En het wil je daardoor meer plezier in je werk geven!
Deze link werkt niet? Klik hier
Met hart en ziel. Tip! Bestand

De hoofdgedachte van dit boek is dat het er niet zozeer om gaat in welk vak de leraar lesgeeft, hoe hij dat doet of waarom, het gaat om de persoon van de leraar die voor de klas staat. ?Reduceer leraarschap tot intellect en het lesgeven wordt koud en abstract, tot emotie en het wordt narcistisch, tot spiritualiteit en het wordt wereldvreemd. Intellect, emotie en spiritualiteit vormen een eenheid?. Volgens de auteur is dit boek voor leraren die slechte en goede dagen hebben en lijden onder de slechte dagen omdat ze iets doen waar ze van houden. ?Het boek is voor leraren die weigeren hard en cynisch te worden omdat ze geven om hun leerlingen, het leren en hun leven als leraar!
Deze link werkt niet? Klik hier