^ GS romein instr

Bataven. Tip!
Bataven, interactieve kijkplaat, dorpen waren eigenlijk niet meer dan een paar boerenerven naast elkaar. De boerderij bestond uit een ruimte, waar zowel plaats was voor mensen als dieren. Vooral s winters was dat handig, want dan hielden mens en dier elkaar warm. Naast akkerbouw hielden de Germanen koeien, schapen, geiten en kippen en af en toe gingen ze op jacht of vingen vissen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Rare jongens.
De rijke Romeinen hielden ervan hun huizen rijkelijk te versieren, ze hadden een eigen manier om hun cijfers te schrijven en ze hadden veel goden. Deze hadden allen hun eigen taak!
Deze link werkt niet? Klik hier
Webkwestie.nl
Jullie gaan dus uitzoeken hoe het nou zat met die Romeinen in Nederland. Maar dat is nogal wat! Of valt het wel mee? Wij denken van wel. Je hebt internet. En deze site helpt je goed op weg. Let maar op!
Deze link werkt niet? Klik hier
Webkwestie.nl
Jullie zijn een groepje spionnen en gaan in het castellum spioneren. Verdeel de opdrachten. Ieder van jullie krijgt 1 opdracht. Als elke spion zijn opdracht heeft uitgevoerd, worden de gegevens verzameld in het Spionage-Logboek. In dat logboek vertelt elke verkenner wat het gezien heeft in het legerkamp (castellum of castrum).
Deze link werkt niet? Klik hier
Webkwestie.nl
Omdat bij de geschiedenisles in groep 6 de Romeinen worden behandeld, heeft de directeur aan jullie juf/meester gevraagd of zij/hij, samen met jullie, hem advies wil geven. Natuurlijk willen jullie dit doen! Maar voor een goed advies moeten jullie wel het een en ander van tevoren weten. In een gesprek met de directeur hebben jullie gevraagd hoe de school verbouwd moet worden...
Deze link werkt niet? Klik hier
Romeinse cijfers.
Romeinse cijfermachine, los met behulp van de cijfermachine de opdrachten op!
Deze link werkt niet? Klik hier
Romeinse cijfers.
Romeinse cijfers, uitleg en oefening.
Deze link werkt niet? Klik hier
Romeinse Limes.
Romeinse Limes, interactieve kijkplaat.
Deze link werkt niet? Klik hier
Keesdebrouwer.nl Tip!
Vanuit het vroegere Rome is het grote Romeinse Rijk verder uitgebreid. Sfeervoller is echter de legende over het ontstaan van Rome...
Deze link werkt niet? Klik hier