_ Gr1/2 Th heelal les

Ik wil de maan. Bestand

Mol ziet voor het eerst de maan. Hij vindt die maan zo mooi dat hij de maan wil hebben. Hij probeert van alles uit om de maan te kunnen pakken. Hij probeert naar de maan te springen, hij probeert de maan uit de lucht te slaan met een stok. Doordat hij zo bezig is met de maan heeft hij niet in de gaten dat hij de anderen dieren ook wakker maakt.
Deze link werkt niet? Klik hier
Lesidee.nl Tip!

Ruimtehoeken, raket bouwen, ruimtegym, de maansverduistering, vertellen ruimtevaart, poppenspel, ruimtevaart!
Deze link werkt niet? Klik hier
Ruimtedans. Bestand

Eerst gaan de kleuters zweven zoals een astronaut in de ruimte. Dit doen ze op de muziek van Theme van Twin Peaks. Dat is trage muziek. De kleuters stappen heel erg traag met trage bewegingen. Alsof ze langzaam op en neer veren met hun ganse lichaam. Daarna geef ik aan iedere kleuter een elastiek. Die elastiek is gesloten. Hun is zodanig groot dat de kleuter er zelf in kan. Ze gaan daarmee bewegen. Eerst experimenteren en exploreren : rechtopstaand, liggend op de grond.. telkens andere bewegingsvormen aannemen. Zo gaan we over naar vloeiende, geleidelijke bewegingen...
Deze link werkt niet? Klik hier
Leven in de ruimte. Bestand

Ik zorg ervoor dat alle kleuters oogcontact hebben met elkaar. Dan maak ik enkele afspraken. Dan begin ik met een open vraag te stellen: Als er leven zou zijn in de ruimte, hoe zou dit dan er uit zien ? De kleuters leggen hun eigen mening naar voren. Verdere vragen kunnen zijn: Waar in de ruimte zou er dan leven zijn? Wie zou er daar leven en hoe zien ze er uit ? Wat zouden ze daar doen ? Doen ze dezelfde dingen als wij mensen of wat doen ze anders?
Deze link werkt niet? Klik hier