_ Gr1/2 Th axendieren

Leeuw. Tip! Bestand

Leeuw, DE GOEDGEMUTSTE LEEUW - geeft uitleg - geeft opdrachten en bevelen - geeft goede raad - vertelt het laatste nieuws - kan ook goed luisteren - kan rekening houden met de groepsleden - is een bekwame leider
Deze link werkt niet? Klik hier
Bever. Tip! Bestand

Bever, DE GOEDGEMUTSTE BEVER - omhelst. - helpt waar het nodig is. - geeft graag geschenken. - is bezorgd en gedienstig. - bemoedert.
Deze link werkt niet? Klik hier
Havik. Tip! Bestand

Havik, DE GOEDGEMUTSTE HAVIK - geeft kritiek maar blijft beleefd. - durft tegen de stroom in roeien. - durft spreken ook als het moeilijk is. - komt op een fijne manier voor zichzelf op. - gaat recht op de man af. - bekijkt met scherpe blik de wereld om zich heen. - wordt gerespecteerd door de groepsleden.
Deze link werkt niet? Klik hier
Kameel. Tip! Bestand

Kameel, DE GOEDGEMUTSTE KAMEEL - is volgzaam en luistert goed. - vraagt om raad. - knikt gewoonlijk ja. - vraagt om uitleg en is leergierig. - wil zeker niet de leiding nemen. - werkt goed mee. - stelt geen overbodige vragen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Pauw. Tip! Bestand

Pauw, DE GOEDGEMUTSTE PAUW - vertelt over zijn goede eigenschappen. - zoekt de anderen op. - laat graag zien wie hij is en wat hij kan. - is niet verlegen. - is blij met de aandacht die hij krijgt.
Deze link werkt niet? Klik hier
Poes. Tip! Bestand

Poes, DE GOEDGEMUTSTE POES - laat zich graag verzorgen. - raakt graag mensen aan. - zit graag op de schoot. - bedankt met veel lieve woorden. - vraagt vaak om kusjes en snoepjes. - is heel blij met geschenkjes.
Deze link werkt niet? Klik hier
Schildpad. Tip! Bestand

Schildpad, DE GOEDGEMUTSTE SCHILDPAD - durft toegeven dat hij (zij) iets niet begrijpt. - durft zijn (haar) ongelijk toegeven. - durft zeggen dat hij (zij) het moeilijk heeft.
Deze link werkt niet? Klik hier
Steenbok. Tip! Bestand

Steenbok, DE GOEDGEMUTSTE STEENBOK - durft weigeren. - durft neen zeggen. - durft zijn mening zeggen. - verdedigt zijn plaats. - laat niet op zijn kop zitten. - bijt van zich af als het nodig is. - laat zich niet zo maar bevelen. - wordt terecht boos als hij onrechtvaardig behandeld wordt.
Deze link werkt niet? Klik hier
Uil. Tip! Bestand

Uil, DE GOEDGEMUTSTE UIL - houdt zich afzijdig. - zwijgt vaak - is weigerachtig. - kan goed geheimen bewaren. - verstopt zich. - laat zich moeilijk kennen. - bekijkt alles vanuit de hoogte. - kan goed luisteren. - geeft de anderen een veilig gevoel.
Deze link werkt niet? Klik hier
Wasbeer. Tip! Bestand

Wasbeer, DE GOEDGEMUTSTE WASBEER - waardeert de anderen. - klapt spontaan in de handen. - geeft graag pluimpjes, maar overdrijft ook niet. - feliciteert. - kan iemand goed ontvangen. - nodigt graag uit. - luistert met veel belangstelling.
Deze link werkt niet? Klik hier
Bever. Tip! Bestand

Bever, EEN SLECHTGEMUTSTE BEVER - - dringt zijn hulp op. - bemoeit zich teveel met de anderen. - ergert de groepsleden door zijn betutteling.
Deze link werkt niet? Klik hier
Havik. Tip! Bestand

Havik, EEN SLECHTGEMUTSTE HAVIK - kwetst met opzet. - maakt graag iemand belachelijk. - heeft geen respect voor andermans mening. - gebruikt vaak harde woorden en bruut geweld. - is gemeen en valt aan.
Deze link werkt niet? Klik hier
Kameel. Tip! Bestand

Kameel, EEN SLECHTGEMUTSTE KAMEEL - is een slaaf. - voelt zich vaak onzeker. - vraagt voor alles en nog wat toestemming. - is een meeloper. - protesteert zelden. - is bang om de vriendschap van anderen te verliezen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Leeuw. Tip! Bestand

Leeuw, EEN SLECHTGEMUTSTE LEEUW - wil altijd en overal de baas spelen - is een betweter - verdraagt geen tegenspraak - verwerpt de ideeen van de groepsleden
Deze link werkt niet? Klik hier
Pauw. Tip! Bestand

Pauw, EEN SLECHTGEMUTSTE PAUW - wil de aandacht trekken, ook als het niet gepast is. - ergert de andere groepsleden. - wil altijd de hoofdrol spelen. - is een opschepper.
Deze link werkt niet? Klik hier
Poes. Tip! Bestand

Poes, EEN SLECHTGEMUTSTE POES - profiteert. - is liever lui dan moe.
Deze link werkt niet? Klik hier
Schildpad. Tip! Bestand

Schildpad, EEN SLECHTGEMUTSTE SCHILDPAD - kan weinig aan en heeft vaak verdriet. - krimpt in elkaar bij de minste opmerking. - voelt zich minderwaardig en twijfelt. - zit vaak in de put en schuilt weg. - is depressief en vlug moe. - is het gelukkigst in zijn eentje. - beschikt over weinig energie. - wil liever niemand ontmoeten.
Deze link werkt niet? Klik hier
Steenbok. Tip! Bestand

Steenbok, EEN SLECHTGEMUTSTE STEENBOK - ziet enkel de slechte kant van de dingen. - laat dit ook duidelijk merken.
Deze link werkt niet? Klik hier
Uil. Tip! Bestand

Uil, EEN SLECHTGEMUTSTE UIL - is te zwijgzaam. - kijkt op iedereen neer. - doet niet mee.
Deze link werkt niet? Klik hier
Wasbeer. Tip! Bestand

Wasbeer, EEN SLECHTGEMUTSTE WASBEER - zegt voortdurend goede dingen over de anderen. - gelooft alles wat men hem zegt. - profiteert graag. - kijkt op naar de ander.
Deze link werkt niet? Klik hier