_ OL gr6 Sp categorie

Spelduivels. Tip!

Duizend verschillende oefeningen met de categorieen: ei-ij, au-ou, ie-i-y, c-k en klinkerverdubbeling!
Deze link werkt niet? Klik hier
AU of OU.

Au of ou, vul maar in een au of een ou?
Deze link werkt niet? Klik hier
Lange of korte klank? Tip!

Lange of korte klank? Hoor je een lange klank dan niet de medeklinker verdubbelen, bij een korte klank juist wel!!!
Deze link werkt niet? Klik hier
IJ of EI.

IJ of EI?, vul maar in een ij of een ei?
Deze link werkt niet? Klik hier
Meervouden.

Meervoud, hoe schrijven we het woord in meervoud?
Deze link werkt niet? Klik hier
Samenstellingen.

Samenstelling, hoe schrijf je de samenstelling?
Deze link werkt niet? Klik hier
Vaste stukjes.

Vaste stukjes, woorden met vaste stukjes als aai, ooi, oei, ig of lijk.
Deze link werkt niet? Klik hier
Verkleinwoorden.

Verkleinwoord, hoe schrijf je de verkleinwoorden?
Deze link werkt niet? Klik hier
Hoofdletters.

Hoofdletters, schrijf je deze woorden wel of niet met een hoofdletter?
Deze link werkt niet? Klik hier
C of K.

C of K, vul maar in een c of een k?
Deze link werkt niet? Klik hier