_ OL gr6 Sp samenst.

Maak de samenstelling!

Oefening 1, hoe schrijf je de samenstelling?
Deze link werkt niet? Klik hier
Maak de samenstelling!

Oefening 2, hoe schrijf je de samenstelling?
Deze link werkt niet? Klik hier
Maak de samenstelling!

Oefening 3, hoe schrijf je de samenstelling?
Deze link werkt niet? Klik hier