_ W st overig

Klaswerk.nl Tip!

Op zoek naar websites met lesideeen? Hier vind je een collectie met links naar websites met lesideeen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Kinderpleinen.nl

Mooie projectlessen kant en klaar voor het onderwijs alfabetisch gerangschikt. Kijk ook of er een Plein van is voor meer informatie en mogelijkheden!
Deze link werkt niet? Klik hier
Leshulp.nl Tip!

Uitgebreide linkpagina voor het primair onderwijs!
Deze link werkt niet? Klik hier
Docentenplein.nl Tip!

Heeft u een gratis lesidee dat u ook aan anderen beschikbaar wilt stellen? Heeft u leuke materialen gezien? In deze ruimte is uw bericht van harte welkom!
Deze link werkt niet? Klik hier
Schoolpoort.be Tip!

Op deze website voor het lager onderwijs vind je onderverdeeld in de verschillende leerdomeinen en andere onderverdelingen een verzameling van websites die als leerkracht bruikbaar kunnen zijn bij het voorbereiden van lessen. Voor zover het mogelijk was, zijn de websites nog eens onderverdeeld in de specifieke leerdomeinen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Lerarenlinks.be Tip!

Hier vind je overzichtelijke lijsten met interessante URLs voor het onderwijs. De lijsten worden regelmatig onderhouden en geactualiseerd door ons team!
Deze link werkt niet? Klik hier
Jongenshoevenzavel.be Tip!

Uitgebreide linkpagina voor het primair onderwijs!
Deze link werkt niet? Klik hier
Meestermichael.nl Tip!

Hier vind je links voor de leerkrachten vol met lesideeen, tips en bruikbare lessen. Onderverdeeld in onderbouw (OB), middenbouw (MB) en bovenbouw (BB). Ook zijn er links voor de IB-ers, RT-ers en ICT-ers!
Deze link werkt niet? Klik hier
Basislink.nl Tip!

Basislink is een site voor leerkrachten,leerlingen en ouders in het basisonderwijs. De rubrieken bij de links voor leerkrachten en ouders zijn ingedeeld naar schoolorganisatorische aspecten. Naast de algemene rubrieken is er aandacht voor de vak- en vormingsgebieden!
Deze link werkt niet? Klik hier
Samenzoeken.nl

SamenZoeken is een educatieve zoekmachine voor docenten en leerlingen. U bent nu op het startpunt van de site, vul hier het trefwoord in waarover u meer wilt weten!
Deze link werkt niet? Klik hier
Waaksaam.nl Tip!

Vind snel en makkelijk (digitaal) lesmateriaal!
Deze link werkt niet? Klik hier
Klasselinks.nl

Uitgebreide linkpagina voor het primair onderwijs!
Deze link werkt niet? Klik hier