_ WS kwaliteitszorg

Schoolenveiligheid.nl

Centrum School en Veiligheid verzamelt en verspreidt informatie en deskundigheid op het gebied van schoolveiligheid en adviseert schoolleiders, leraren/docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, vertrouwens(contact)personen, onderwijsondersteunend personeel, et cetera.
Deze link werkt niet? Klik hier
Tule.slo.nl Tip!

Met TULE biedt SLO scholen/leraren een beeld wat er onder de globale kerndoelen verstaan kan worden. Het geeft zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van kinderen en leraren) kunnen worden verkaveld over de groepen 1 tot en met 8.
Deze link werkt niet? Klik hier
Ond.vlaanderen.be

Op deze website kunt u terecht voor alle informatie over eindtermen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties en doelen beroepsgerichte vorming. De informatie is ingedeeld volgens onderwijsniveau en opleiding. Per onderwijsniveau vindt u eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen, aangevuld met bijkomende informatie zoals peilingen, publicaties, websites en veelgestelde vragen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Slo.nl Tip!

Met de Leerlijnscan kunt u de doorlopende leerlijnen in beeld brengen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, van onderbouw voortgezet onderwijs naar primair onderwijs en/of van onderbouw voortgezet onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs.
Deze link werkt niet? Klik hier
Leermiddelenplein.nl Tip!

Wikiwijsleermiddelenplein is het onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, vergelijkt, maakt en deelt. Stel zo voor iedere onderwijssituatie de optimale leermiddelenmix samen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Cito.nl

Cito wordt internationaal erkend als expert in het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen. Ons pakket diensten en producten voor de onderwijs- en beroepspraktijk is breed en richt zich op moderne toetsvormen en volgsystemen. Cito verzorgt trainingen en advieswerk en onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs. Al deze activiteiten voeren wij uit voor onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland!
Deze link werkt niet? Klik hier
Klassenmanagement. Tip!

Klassenmanagement, instructiekaarten, week en dagplanners, klassenregels, klasinrichting en heel veel meer handig materiaal!
Deze link werkt niet? Klik hier
Leerkracht competenties. Tip!

Palet Primair Onderwijs is een verzameling onderwijspraktijkkennis die in samenwerking met een groot aantal leraren tot stand is gebracht. Op verschillende scholen zijn video?s opgenomen in een vari?teit aan klassen en bij verschillende niveaus. De verzameling omvat zowel ?good practices? als ?interesting practices? en vraag-antwoord rondom alledaagse problematiek in de klas en school!
Deze link werkt niet? Klik hier
Onderwijsplanet.nl

Onderwijsplanet is het portal op het gebied van regulier en commercieel onderwijs, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Een overzichtelijke virtuele omgeving waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten!
Deze link werkt niet? Klik hier
Netwijs.nl Tip!

Netwijs.nl is een onafhankelijk platform voor en door leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs. Netwijs.nl is ontwikkeld door Station to Station en bestaat uit een kindvriendelijke zoekmachine en een portal voor leerkrachten. Met de zoekmachine kunnen kinderen makkelijk digitaal speel- en leermateriaal vinden. De zoekmachine van Netwijs.nl en is gratis toegankelijk zonder inloggen. De portal voor leerkrachten bevat een grote hoeveelheid digitaal lesmateriaal om uw lessen te verrijken.
Deze link werkt niet? Klik hier
Internetwijzer.nl Tip!

Internetwijzer Basisonderwijs is een praktische internetgids voor het basis- en speciaal onderwijs.
Deze link werkt niet? Klik hier
Beteronderwijsnederland.nl

De vereniging Beter Onderwijs Nederland is in begin 2006 opgericht met als doelstelling: het zo goed mogelijk tot bloei laten komen van de potenties van leerlingen en studenten door gedegen vakinhoudelijke en algemene vorming!
Deze link werkt niet? Klik hier
Leraar24.nl Tip!

Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren, bedoeld om u te ondersteunen bij het uitoefenen van uw beroep. Met Leraar24 kunt u zich op elk moment van de dag effici?nt en kosteloos informeren en verder groeien in uw vak!
Deze link werkt niet? Klik hier
Onderwijsvanmorgen.nl Tip!

Wij schrijven over de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over het Onderwijs van Morgen. En gaan daarover graag met u in discussie, dus laat uw reactie achter. Heeft u zelf een idee voor een artikel op Onderwijs van Morgen? Een site die we niet mogen missen? Een prachtige video? Uw eigen verhaal? Geef ons een tip en wij schrijven erover!
Deze link werkt niet? Klik hier
Paboforum.nl Tip!

Forum voor (aanstaande) leerkrachten uit het basisonderwijs!
Deze link werkt niet? Klik hier
Digischool.

Digischool is een platform van en voor docenten en leerlingen van basis en voortgezet onderwijs!
Deze link werkt niet? Klik hier
Onderwijscooperatie.nl Tip!

In de Onderwijscooperatie werken de belangrijkste onderwijsorganisaties samen aan het ontwikkelen van de beroepskwaliteit en de versterking van de positie van de leraar!
Deze link werkt niet? Klik hier
Duizendjaarvoordeklas.nl Tip!

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leraren. En de kwaliteit van leraren wordt misschien ook wel bevorderd als leraren met elkaar hun kennis en kunde uitwisselen. Dat is in ieder geval de leidende gedachte achter het project Duizend jaar voor de klas en deze website!
Deze link werkt niet? Klik hier