_ AG M Fo registratie

Taken leerling. Bestand

Taken leerling, Er zijn verplichte opdrachten. Deze staan dik gedrukt en met een * op dit papier. Ben je klaar met een opdracht? Geef dan aan met een kleurtje wat je van de opdracht vond. groen = goed oranje = matig roze = onvoldoende!
Deze link werkt niet? Klik hier
Leerling vaardigheden. Tip! Bestand

Leerling vaardigheden, cognitieve en sociale vaardigheden, motivatie, hulpverlening, prive omstandigheden, bijzonderheden!
Deze link werkt niet? Klik hier
Methodes jaarplanning. Bestand

Methodes jaarplanning, vul bij elke methode in in welke week je waar verwacht te zijn. (weken wel even aanpassen aan het huidige jaar)
Deze link werkt niet? Klik hier
Methodes richtlijnen. Bestand

Methodes richtlijnen, Waar liggen handleiding en de boeken? Waar liggen de schriften? Waar ligt het additioneel materiaal? Handige tips voor de vervanger. Korte schets van het dagelijks gebruik van deze methode.
Deze link werkt niet? Klik hier
Niveaugroepen. Tip! Bestand

Niveaugroepen, per vak en per leerling in een oogopslag zien in welke niveaugroep zij zitten, de rode, blauwe of groene groep!
Deze link werkt niet? Klik hier
Citoscores. Tip! Bestand

Citoscores, van alle kinderen bij alle vakgebieden op een blad overzichtelijk alle scores!
Deze link werkt niet? Klik hier
Verslag incidenten. Tip! Bestand

Verslag incidenten, Wat ging er aan vooraf? Beschrijving incident en waarneembaar gedrag Hoe is gehandeld met de leerling en door wie? Eventuele vervolgafspraken!
Deze link werkt niet? Klik hier
Verslag externen. Bestand

Verslag externen, met welke instantie is contact geweest, wat zijn de gemaakte afspraken?
Deze link werkt niet? Klik hier
Ongevallen registratie. Tip! Bestand

Ongevallen registratie, Wat ging er aan vooraf? Beschrijving ongeval Hoe is gehandeld met de leerling en door wie? Welke vervolgacties zijn ondernomen? Eventuele vervolgafspraken!
Deze link werkt niet? Klik hier
Verslag oudergesprek. Bestand

Verslag oudergesprek, Samenvatting van het gesprek Afspraken: Wat doet de school: Wat doet / doen de ouder(s): Voor dit gespreksverslag!
Deze link werkt niet? Klik hier
Voortgangsgesprek. Bestand

Voortgangsgesprek, Taal: Hoe ontwikkelt het kind zich, mondeling en schriftelijk? Hoe is de leesontwikkeling? Hoe ontwikkelt het kind zich bij de overige vakken? Is er sprake van een remedierings- en of handelingsplan? Werkhouding?
Deze link werkt niet? Klik hier
Verdeelrooster. Bestand

Verdeelrooster, naar welke groepen moeten welke kinderen wanneer er geen inval voor vervanging is?
Deze link werkt niet? Klik hier
Zorgvraag. Bestand

Zorgvraag, te gebruiken bij intervisie, Korte omschrijving van het kind( sociaal-emotioneel, gedrag, lichamelijk, gezinssituatie, Zijn er andere instanties ingeschakeld door ouders en/of school? Zo ja. Welke en wat hebben ze gedaan? Wat is je concrete vraag aan collegas m.b.t. deze leerling? Verhelderende informatie op vragen van collegas? Suggesties, ideeen, afspraken?
Deze link werkt niet? Klik hier
Inlichtingen leerling. Tip! Bestand

Inlichtingen leerling, overdrachtsformulier voor als een leerling naar een andere school gaat, personalia, ouderinformatie, schoolloopbaan, methodegebruik, bijzonderheden!
Deze link werkt niet? Klik hier
Functioneringsgesprek. Bestand

Functioneringsgesprek, evaluatie en afspraken die gemaakt zijn.
Deze link werkt niet? Klik hier