_ AG M Fo checklist

Reflectie op correctie. Tip! Bestand

Reflectie op correctie, lange lijst met vragen die betrekking hebben op hoe jij als leerkracht het werk van de kinderen nakijkt!
Deze link werkt niet? Klik hier
Collegialiteit. Bestand

Collegialiteit, goede collegialiteit kan in de dagelijkse praktijk worden gestimuleerd door de aandachtspunten van de checklist in acht te nemen.
Deze link werkt niet? Klik hier
De eerste les. Bestand

De eerste les, Om goed te beginnen kun je het beste eerst je eigen doelstellingen en het beeld van wie je wilt zijn onder de loep nemen. Je wilt lesgeven, kennis overdragen, een goede docent zijn en het leuk hebben. Mogelijk wil je ook nog veel leren, hard werken of een goede collega zijn!
Deze link werkt niet? Klik hier
Energiebalans. Bestand

Energiebalans, onderwijs geven is een zwaar vak. Voortdurend op je tellen letten en op de leerlingen, zo zou je het kunnen omschrijven. Veel energie wordt gewonnen door resultaten te halen, plezier te beleven aan vooruitgang, goed contact met je leerlingen, waardering, humor en goede collegialiteit. Veel verlies van energie wordt veroorzaakt door zich steeds herhalende ergerniswekkende gebeurtenissen en om aandacht vragende prikkels. De checklist geeft een beeld van de manier waarop je functioneert in de school in relatie tot energievragende of energiegevende factoren.
Deze link werkt niet? Klik hier
Schoolsfeer. Bestand

Schoolsfeer, bovenstaande aanbevelingen worden bij voorkeur opgenomen in een gerichte aanpak, onderwijsvisie of strategie om het effect op spijbelgedrag, klachten van ouders, ziekteverzuim, enz. zo groot mogelijk te maken.
Deze link werkt niet? Klik hier
Onderwijsvisie. Bestand

Onderwijsvisie, om te communiceren en elkaar te begrijpen kan een team besluiten de uitgangspunten van ieder teamlid en de visie van de groep duidelijk te krijgen. Nogal wat miscommunicatie ontstaat doordat mensen in een overleg of collegiaal verband vertrekken vanuit verschillende opvattingen en visies. Een methode om goed samen te werken is het regelmatig bespreken en evalueren van de doelen en gebeurtenissen. Voorafgaand hieraan gaat altijd een gemeenschappelijke onderwijsvisie. Die kan worden besproken en in grote lijnen worden vastgesteld. Er moet altijd een onderwijsvisie zijn waarin iedere medewerker zich kan herkennen, een visie die ook kan worden uitgedragen in de dagelijkse praktijk. U kunt belangrijke uitgangspunten en doelen vaststellen met behulp van het bovenstaande formulier.
Deze link werkt niet? Klik hier
Onzekerheid leerkracht. Bestand

Onzekerheid leerkracht, geef met kruisjes aan in welke mate u uw angst of onzekerheid herkent. Zoek in de laatste kolom naar verklaringen en beelden die u maakt. Stel die eventueel bij. Bedenk dat iedereen zulke angsten kent. Eventueel praat u erover met een collega en wees niet bang dat het niet herkend wordt. Het erkennen van een angst of onzekerheid is het begin van het kunnen hanteren ervan.
Deze link werkt niet? Klik hier
Weerstand veranderingen. Bestand

Weerstand veranderingen, er veranderde reeds veel in het schoolleven en dat zal zo blijven. Er worden andere dingen verwacht. Was de leraar een kennisoverdrager, er zal meer en meer verwacht worden dat er ook andere taken worden uitgevoerd. De reden van de veranderingen zijn voor sommigen al duidelijk: een andere maatschappij, een veranderende mentaliteit, een toekomstig kennisland. Voor anderen geeft dit een gevoel van onzekerheid en verlies van wat gekend en gedaan is tot nu toe.
Deze link werkt niet? Klik hier
Leerkrachthandelen. Bestand

Leerkrachthandelen, vul maar in: een positieve of negatieve gedragsvorm. Is er sprake van negatief gedrag, dan creeert deze aanpak rust en zekerheid, bij positief gedrag bewustwording of groei.
Deze link werkt niet? Klik hier
Handelingsgericht werken. Tip! Bestand

Handelingsgericht werken, wat heeft de leerling, leerkracht en wat hebben groepsgenoten en ouders nodig om tot handelingsgericht werken te komen?
Deze link werkt niet? Klik hier
Opstarten klas. Tip! Bestand

Opstarten klas, lange lijst van aandachtspunten gericht op inrichting klas, regels en andere noodzakelijke voorbereidingen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Inrichting klas. Bestand

Inrichting klas, lange lijst met aandachtspunten voor een juiste inrichting van de klas!
Deze link werkt niet? Klik hier
Nieuw schooljaar. Bestand

Nieuw schooljaar, verjaardagen, zelf jarig, klaaropdrachten, pictogrammen, computers, taken en meer aandachtspunten waar je aan het begin van het jaar even over na kunt denken!
Deze link werkt niet? Klik hier