alle groepen lesmateriaal weektaak

Weektaak.1 Bestand

Weektaak 1, overzichtelijk, de vakken, hoe ging het?, extra werk en ruimte voor opmerkingen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Weektaak.2 Bestand

Weektaak 2, niveaugroepen, op dit formulier kan je het weekwerk invullen per niveaugroep!
Deze link werkt niet? Klik hier
Weektaak.3 Bestand

Weektaak 3, de vakken, had je hulp nodig? hoe vond je het werk? Had je genoeg tijd voor huiswerk?
Deze link werkt niet? Klik hier
Weektaak.4 Bestand

Weektaak 4, wat moet ik doen? gelukt? beloning?
Deze link werkt niet? Klik hier
Weektaak.5 Tip! Bestand

Weektaak 5, 1e kolom vullen de kinderen het vak in (spelling, taal, etc.) 2e kolom de taak, (wb blz. 22 opdrch. 1 t/m5 etc.) 3e kolom, hier zetten ze een kruisje wanneer ze het af hebben. 4e kolom, ik teken soms op het bord een pennetje achter de taken, dit betekent dat de kinderen het werk zelf na mogen kijken. Daar waar ik een pennetje achter heb gezet vullen de kinderen een kruisje in op het weektaakformulier in het eerste vakje van kolom 4. (ze weten dan dat ze dit werk zelf na moeten kijken). Is de taak af EN nagekeken dan vullen ze ook een kruisje in bij vakje 2 van kolom 4. 5e kolom, hier zetten de kinderen een kruisje bij 1 van de gezichtjes waarmee ze aangeven of ze de opdracht makkelijk(gezicht 3), ging wel (gezicht 2) of moeilijk vonden (gezicht 1).
Deze link werkt niet? Klik hier
Weektaak.6 Tip! Bestand

Weektaak 6, overzichtelijk formulier, ruimte om maatje in te vullen, keuze en extra werk, gemaakte afspraken, weekevaluatie, vakje voor handtekening ouders en leerkracht en er zit een apart dagtaakformulier bij!
Deze link werkt niet? Klik hier