alle groepen lesmateriaal leerlijnen

Taal in beeld. Bestand

Taal, de leerlijn van groep 4 t/m groep 8 volgens de methode Taal in beeld.
Deze link werkt niet? Klik hier
Tule leerlijnen. Tip!

Alle vakgebieden, leerlijnen en tussendoelen van: Nederlands Engels Friese taal Rekenen/wiskunde Orientatie op jezelf en de wereld Kunstzinnige orientatie Bewegingsonderwijs.
Deze link werkt niet? Klik hier
Begrijpend lezen. Bestand

Begrijpend lezen, de leerlijn van groep 4 t/m 8.
Deze link werkt niet? Klik hier
Natuuronderwijs. Bestand

Natuur, basisinzichten natuuronderwijs...een overzicht van leerlijnen en tussendoelen over wat kinderen op de basisschool zoal moeten leren over natuur!
Deze link werkt niet? Klik hier