alle groepen lesmateriaal digibord

123lesidee.nl Tip!

Onze eigen selectie digibordtools, gerangschikt op groep, thema en vakgebied!
Deze link werkt niet? Klik hier
Booxalive.nl Tip!

Digitale boeken, waarom denkt Booxalive dat er behoefte is aan een (kinder)verhalen- en voorleessite? Omdat het belang van lezen nooit mag worden onderschat, in welke iMaatschappij we ook leven. Is verhalen vertellen dan een pure noodzaak? Ja, het vormt een onmisbaar onderdeel van onze biologische bedrading. Van mensen die dit onderdeel kwijt zijn door een ongeluk of ziekte, is gebleken dat hun persoonlijkheid is uitgewist. Creepy, toch?
Deze link werkt niet? Klik hier
Opmaat-eduware.nl Tip!

Op Maat Eduware is een bibliotheek met honderden gratis educatieve leereenheden, een afspeelomgeving en een maakomgeving (wizard) Leereenheden kunnen varieren van een eenvoudig digitaal verhaal tot een compleet interactief leeravontuur!
Deze link werkt niet? Klik hier
Schoolbordportaal.nl Tip!

Welkom op het schoolbord- en kleuterportaal. Op deze portalen vindt u tools, lespakketten, lesbrieven, liedjes, spelletjes, filmpjes, prentenboeken en overige lesmaterialen voor het primair onderwijs. Deze lesmaterialen zijn bord- en methode-onafhankelijk en vrij te gebruiken. Om de mogelijkheden van de portalen te verkennen is er een helpkaart ontwikkeld. Ik wens u en uw leerlingen veel digibordplezier!
Deze link werkt niet? Klik hier
Freudenthal instituut.

Op deze pagina zijn rekentools en lessen voor het digibord bij elkaar gebracht.
Deze link werkt niet? Klik hier
Digibordopschool.nl

Soort van startpagina vol met digibordtools!
Deze link werkt niet? Klik hier
Visnos.com

Engelstalige site met vooral rekentools!
Deze link werkt niet? Klik hier
Teacherled.com

Engelstalige site boordevol (reken)tools!
Deze link werkt niet? Klik hier