alle groepen lesmateriaal orde houden

Orde en organisatie. Tip!

Wacht op stilte in de klas, Markeer het begin van de les, Stuur leerlingen professioneel de klas uit, Hou je hand omhoog voor stilte, Zorg dat jij de regie over de klas hebt, Praat zachter bij onrust, Zet de achterste rij vooraan, Gebruik geen rode pen, Wees duidelijk en consequent, Deel je lestijd goed in, Reguleer toiletbezoek, Gun de klas ook ontspanning, Beloon de klas voor een leuke les, Maak een klassenopstelling, Hou iets achter de hand, Start de les met een vast stramien, Straal zelfbewustzijn uit, Gebruik ook non-verbale correcties, Beweeg je door de klas, Wen je klas aan vaste rituelen, Beschouw eruit sturen als noodoplossing...en heel veel meer praktische tips met daarbij een uitgebreide toelichting!
Deze link werkt niet? Klik hier
10 geboden leerkracht!

Suggesties over inrichting lokaal, wat wij belangrijk vinden in de klas, buitenspeelregels, en de 10 geboden voor elke leerkracht!
Deze link werkt niet? Klik hier
Groepsvorming. Tip! Bestand

Groepsvorming, groepsvorming onder kinderen is een proces dat zich maar moeilijk laat beinvloeden door volwassenen. Toch kan door het geven van adequate ondersteuning op het juiste moment de groepsmentaliteit op een hoger plan worden gebracht. Door oog te hebben voor wat zich in de onderlinge kind-kind verhoudingen afspeelt en een tijdige bijsturing van ongewenste ontwikkelingen, kan middels (spel)activiteiten veel negatief gedrag en leed worden voorkomen.
Deze link werkt niet? Klik hier
150 leerkrachttips! Tip! Bestand

150 leerkrachttips, Zie ze staan, Lach veel met ze, Leer ze kennen, Leer hun namen, Leer de namen van hun familieleden, Onthoud hun verjaardag, Vraag naar wat ze beleven, Kijk in hun ogen als je met ze praat, Luister naar ze, Speel met ze, Lees samen een boek, Giechel met ze, Wees aardig, Zeg vaak ja, Vertel dat hun gevoelens goed zijn, Stel grenzen waardoor ze zich veilig voelen, Wees eerlijk, Wees jezelf. Luister naar hun verhalen....en zo nog meer dan 100 tips!
Deze link werkt niet? Klik hier
Hoe coach ik... Tip!

Hoe coach ik mijn klas, een ongelooflijk interessant boek dat je vast en zeker gelezen moet hebben! Volledige boek online!
Deze link werkt niet? Klik hier
Spiekbriefje voor leerkracht. Bestand

Spiekbriefje voor leerkracht, Er gebeurt iets in de klas, positief of negatief. Wat doe je dan? Inzicht in eigen handelen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Orde gaat niet vanzelf! Tip! Bestand

Als orde houden niet vanzelf gaat, dit artikel reikt u een structuur aan, waarmee groepen waarin veel onrust heerst op een adaptieve manier benaderd kunnen worden. Deze structuur kan een neerwaartse spiraal tot stilstand brengen. En misschien zelfs ombuigen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Hoe blijf ik ze de baas? Tip! Bestand

Hoe blijf ik ze de baas?, in dit artikel wil ik -het greep houden op de groep- benaderen vanuit het gezagsstandpunt. Het is ook mogelijk om dit onderwerp te benaderen vanuit het motivatiestandpunt, het betrokkenheidsstandpunt, het standpunt van de persoonlijkheid van de leerkracht, het standpunt van de inhoud en organisatie van het onderwijs, het standpunt van de invloed van de ouders, enzovoort. Dat betekent dat in dit artikel een bepaalde invalshoek is gekozen en dat het onderwerp dus ook op een andere manier benaderd.
Deze link werkt niet? Klik hier
Krachtige leeromgeving! Tip! Bestand

Krachtige leeromgeving!, een stappenplan om daadwerkelijk tot een krachtige leeromgeving te komen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Chaos in de klas! Tip!

Chaos in de klas!, hoe houd je orde in de klas? Streng beginnen; consequent zijn; niet boos worden. Als leraar in spe word je overspoeld met tips. Nog een paar? Ga stevig staan, met je voeten iets uit elkaar, schouders naar achteren, hoofd omhoog. Zo zie je er uit als de baas!
Deze link werkt niet? Klik hier
Straffen in de klas? Tip!

Straffen in de klas?, vele leraren gaan er inderdaad vanuit dat het geven van straf in tegenspraak is met de ideale klassituatie. Zij worstelen met dit dilemma: enerzijds een machtsvrije, niet-repressieve omgang met de leerlingen en anderzijds de feitelijke noodzaak om te sanctioneren als men zijn lessen in een leergericht klimaat wil laten verlopen. We willen hieronder de stelling verdedigen dat dit dilemma vals is en ontstaat door een verkeerde visie op het straffen van jongeren op school. Straffen kan wel zinvol zijn wanneer het een onderdeel is van een pedagogische strategie die als basishouding de straf als een opvoedend en niet als een repressief middel hanteert. Machtsvrij omgaan met leerlingen is een illusie. Het koesteren ervan draait bij een gefrustreerde aanhanger vaak uit op het tegendeel: een repressief optreden om het eigen falen toe te dekken.
Deze link werkt niet? Klik hier
Klassenregels. Tip!

Klassenregels, regelkaarten, verschillende soorten regels, invulbladen voor leerlingen die regels overtreden, brief voor ouders en meer!
Deze link werkt niet? Klik hier