_ LZ motivatie

Werkhoudingsproblemen. Tip!

Conflicten over een slechte werkhouding zijn zowel voor het kind als voor de leerkracht slopend. Het voortdurend een kind onder druk zetten om te werken, leidt er meestal niet toe dat de leerling een goede werkhouding ontwikkelt. Op deze pagina wordt de afstemmingsstrategie behandeld als basisstrategie in de omgang met kinderen met problemen met de werkhouding. Centraal idee van de afstemmingsstrategie is, dat het kind weer zelfverantwoordelijk wordt voor zijn werkhouding. Dit kan lukken indien de leerkracht in zijn handelen uit gaat van het denken en de emoties die het kind heeft ten aanzien van de taak. Door gerichte vragen te stellen zal de leerkracht kennis nemen van dat denken en die emoties. Daarna kan hij zijn instructies afstemmen op die kennis van het kind.!
Deze link werkt niet? Klik hier
Alledagenpauze.com Tip!

In de dagelijkse onderwijspraktijk regeert een aantal hardnekkige misverstanden over motivatie. Deze misvattingen zorgen ervoor dat onderwijsgevenden motivatiedoelen nastreven die niet te bereiken zijn of een motiverende werkwijze hanteren die in praktijk demotiverend blijkt te zijn.
Deze link werkt niet? Klik hier
Motivatie vs Weerstand.

Rik wordt vier en mag eindelijk naar school. Hij is er helemaal klaar voor en heeft er veel zin in; op en top gemotiveerd. Volgens zijn ouders gaat de schoolgang geen problemen opleveren; Rik is sociaal, kan zijn zegje doen en kan en weet veel voor een vierjarige. Rik en zijn ouders zijn echter niet goed op de hoogte van de verwachtingen die een kleuterklas aan een vierjarige stelt en aan de kant van de school kan niemand vermoeden wat de kleine Rik verwacht.
Deze link werkt niet? Klik hier
Onderwijsvanmorgen.nl Tip!

Motieven en motivatie, positieve motivationele opvattingen, hoe ontstaat motivatie?, hoe motiveer je leerlingen?, welke doelen hebben leerlingen?...en meer!
Deze link werkt niet? Klik hier