_ LZ algemeen

Sticordibank.

Sticordi is een letterwoord dat staat voor Stimuleren, Compenseren, Relativeren, Remedi?ren en Dispenseren. Onder deze vijf categorie?n vallen alle maatregelen die scholen dagdagelijks nemen om tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en leerstoornissen. Op deze Wiki wil ik samen met anderen deze maatregelen samenbrengen, zodat ze voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. Iedereen kan lid worden en zijn bijdrage leveren. Lees er wel eerst even de spelregels op na. Deze Sticordibank is een onderdeel van mijn onderwijsportaal dat je op www.lievencoppens.com vindt.
Deze link werkt niet? Klik hier
Gedragsproblemen.nl Tip!

Op deze site kun je een beknopt overzicht vinden over gedragsproblemen, ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen die je als leerkracht bij kinderen in je klas kunt tegenkomen. Als je niet de tijd hebt om dikke handboeken door te lezen, kun je met deze basisinformatie toch aan de slag om een kind met dergelijke problemen te helpen. Basisinformatie wil zeggen dat er nog veel meer kennis voorhanden is. Omwille van de drukke praktijk van leerkrachten, heb ik gekozen voor een vrij korte handzame uiteenzetting. Theorie en tips over gedragsproblemen, ontwikkelings- en leerstoornissen die je in een kort tijdsbestek op weg kunnen helpen om kinderen met deze problemen te ondersteunen. Alle paginas bevatten veel handreikingen, die je meteen kunt toepassen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Handelingsplan. Bestand

Blanco handelingsplan om in te vullen voor leerlingen die uitvallen. Geconstateerd probleem, doel, relevante toetsgegevens en beschrijven plan van aanpak!
Deze link werkt niet? Klik hier
Plenty Onderwijskracht.

Plenty Onderwijskracht Online! biedt online coaching en is een vraagbaak voor pedagogisch-didactische kwesties om het functioneren van leraren en scholen te ondersteunen. Plenty biedt de leraar een hart onder de riem en is een positieve stimulans voor de gehele leeromgeving!
Deze link werkt niet? Klik hier
Sociaalemotioneel.nl Tip!

Het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kan aan de hand van onderstaande themas. Elk thema biedt achtergrondinformatie, ontwikkel-schetsen en lessuggesties!
Deze link werkt niet? Klik hier
Gedragsproblemen.info Tip!

Op deze site is informatie te vinden over allerlei gedragsproblemen en gedragsstoornissen bij kinderen. Er zijn praktische tips te vinden en geven we concrete hulp bij het omgaan met kinderen die anders zijn. Op deze website behandelen we gedragsstoornissen zoals ADHD, Autisme, maar ook gedragsproblemen zoals problemen met sociale vaardigheden, omgaan met pesten en meer!
Deze link werkt niet? Klik hier
Letop.be

Eerste hulp bij leerstoornissen en of problemen bij het leren.
Deze link werkt niet? Klik hier