_ LZ rouwverwerking

Rituelenraadsel.nl Tip!

Je kiest in deze rituelenmaker een eigen huisdier. Je verzorgt het dier en maakt samen veel plezier. Maar net als in het echte leven gaat jouw dier een keer dood...jij bepaalt op welke wijze je afscheid neemt!
Deze link werkt niet? Klik hier
Herinnerdingen.nl Tip!

Een plek waar kinderen een monument maken met herinnerdingen van een overleden persoon!
Deze link werkt niet? Klik hier
Achterderegenboog.nl

Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Rouwkost. Tip!

In dit deel van de website heb ik een aantal lesideeen opgenomen, onderverdeeld in de eerste week en de tijd daarna met een onderverdeling in onder- en midden- bovenbouw (niet/wel kunnen schrijven). De lessuggesties zijn over het algemeen slechts een korte aanzet met ruimte voor verdere persoonlijke invulling, eventueel afgestemd op de specifieke situatie!
Deze link werkt niet? Klik hier