_ LZ hoogbegaafd

Kenmerken.1
.
Kenmerken 1, hoogbegaafdheid komt meer voor dan we denken. Vaak is het verscholen in moeilijk gedrag en onderpresteren op school. Hierdoor is een gedeelte versluierd. Vergelijk nu eens de lijsten met kenmerken van Nieuwetijdskinderen, ADHD en hoogbegaafdheid, u zult versteld staan van de overlappingen. Onderstaand vindt u een aantal lijstjes die vrij op het internet zijn te vinden!
Deze link werkt niet? Klik hier
Kenmerken.2 Tip!
.
Kenmerken 2, hoogbegaafde leerlingen vertonen een grote honger naar kennis en nieuwe inhoud. Zonder veel inspanning pikken ze leerinhouden op. Meestal ontwikkelen ze weinig of geen leer- of studievaardigheden. Ze vervelen zich snel. Hun intelligentie gebruiken ze soms om problemen te ontwijken. Als hun grote parate kennis en snelle geest niet meer volstaan om voldoende te presteren, kunnen ze faalangst en problematisch uitstelgedrag ontwikkelen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Verrijkingsmateriaal. Tip! Bestand

Verrijkingsmateriaal, hier vind je een aantal voorbeelden van verrijkingsmaterialen die in de klas kunnen worden gebruikt!
Deze link werkt niet? Klik hier
Handleiding-leerkrachten. Tip! Bestand

Aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek heb ik een brochure gemaakt, die (beginnende) leerkrachten kan helpen om in korte tijd relevante informatie over hoogbegaafdheid te krijgen. Ik hoop dat deze brochure helpt om in korte tijd niet alleen veel van het onderwerp af te weten, maar hopelijk ook meer van het onderwerp te begrijpen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Terecht bezorgde ouders.

Wij zijn een groeiende groep ouders van hoogbegaafde kinderen. Onafhankelijk van elkaar zijn wij al vele jaren bezig om voor onze kinderen onderwijs op maat te krijgen. We merken dat er op scholen nauwelijks kennis is over hoogbegaafdheid en dat men ouders niet als serieuze gesprekspartners en ervaringsdeskundige van hun kind ziet!
Deze link werkt niet? Klik hier
Pharos.nl

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1300 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Hiq.nl Tip!

Expertisecentrum Hoogbegaafdheid, ruim 15 jaar ervaring, omdat het ook anders kan!
Deze link werkt niet? Klik hier
Lich.nl. Tip!

Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid, is een onafhankelijke landelijke stichting die zich bezighoudt met informatieverstrekking over hoogbegaafde kinderen. Ons doel is vroegtijdige herkenning, erkenning en begeleiding, alsmede een volledige integratie binnen het reguliere onderwijs en in de maatschappij!
Deze link werkt niet? Klik hier