_ WS rekenen

Eigenvaardigheid.com Tip!

Deze website is opgezet, omdat er in de media steeds meer gesproken wordt over de matige eigen vaardigheid van (toekomstige) leerkrachten. Het is bedoeld voor iedereen die zijn of haar eigen vaardigheid naar een hoger niveau wil brengen. Ook kan het een handig hulpmiddel zijn bij het behalen van verschillende toetsen op het voortgezet onderwijs, MBO en HBO (Pabo), alsmede een voorbereiding op de CITO eindtoets voor groep 8. Met name Pabo-studenten die hun rekenvaardigheid voor de WISCAT willen verbeteren hebben veel profijt van deze website!
Deze link werkt niet? Klik hier
Rekenonderwijs. Bestand

Doelen in deze reader: Het rekenen van vroeger en nu, Doelen van rekenwiskunde-onderwijs, Wat is goed rekenwiskunde-onderwijs? Rekenen in de onderbouw, middenbouw ,bovenbouw, Aansluiting met het voortgezet onderwijs, Rekenproblemen, Kenmerken van een goede rekenwiskunde-methode, Trends in materiaalontwikkeling, Opvallende kenmerken nieuwe methodes, Criteria voor het kiezen van een methode!
Deze link werkt niet? Klik hier
Beterrekenen.nl Tip!

Beter Rekenen is er om jou te helpen: een vriendelijke assistent met begrip voor getallen. De website is voor iedereen die problemen heeft bij het dagelijkse rekenen. Rekenen zonder elektronische hulpmiddelen is vaak best simpel, als je het handig aanpakt. Daar wil Beterrekenen.nl graag bij helpen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Rekentoets.1 Tip! Bestand

Rekentoets 1, probeer onderstaande 29 opgaven binnen de gestelde tijd te maken!
Deze link werkt niet? Klik hier
Rekentoets.2 Tip! Bestand

Rekentoets 2, probeer onderstaande 85 opgaven binnen de gestelde tijd te maken!
Deze link werkt niet? Klik hier
Goede rekenles. Bestand

Rekenen, elke leerkracht weet dat een goede les staat of valt met een goede lesvoorbereiding. Maar waaraan voldoet dan precies een goede lesvoorbereiding? In deze handelingswijzer zijn de belangrijkste aandachtspunten voor leraren en (interne) begeleiders op een rijtje gezet.
Deze link werkt niet? Klik hier
Ouders en rekenen. Tip! Bestand

Rekenvaardigheden zijn belangrijk, zowel op school als in het dagelijks leven. Het is vooral de taak van de school om kinderen goed te leren rekenen. Maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het leren rekenen van hun kind. Uit onderzoek is bekend dat een goede samenwerking tussen school en ouders positieve invloed heeft op het leren rekenen van kinderen. De landelijke ouderorganisaties en de PO-Raad hebben daarom deze brochure voor ouders en scholen ontwikkeld.
Deze link werkt niet? Klik hier
Fi.uu.nl Tip!

Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Kahosl.be Tip!

Welkom op deze volledig vernieuwde Probleemoplossend Denken website. Wij bieden heel wat leuke oefeningen en spelletjes aan voor urenlang speelplezier, voor jong en oud. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen hier genieten van ons wiskundig gamma!
Deze link werkt niet? Klik hier
Pabotoetsen.com Tip!

Deze webpagina biedt informatie waarmee de student zich kan inlezen, kan oefenen en overleggen met mede-studenten, docenten en de webmasters. De rekentoets wordt op deze manier niet meer de grootste tegenstander van de student, maar een eerste toets als opstap naar een succesvolle carriere als leerkracht in het basisonderwijs!
Deze link werkt niet? Klik hier
Rekenhulp.nl Tip!

Op deze site vindt u onder meer: hulp en informatie bij rekenproblemen uitleg en oefenmateriaal voor groep 1 t/m groep 8 van de basisschool!
Deze link werkt niet? Klik hier
Realistisch rekenen. Tip! Bestand

Doelen in deze reader: Rekenaanpakken van kinderen, Realistisch reken-wiskundeonderwijs, Hoofdrekenen, Rekenen tot honderd, Van hoofdrekenen naar cijferen bij optellen en van hoofdrekenen naar cijferen bij vermenigvuldigen en delen ,Schattend rekenen!
Deze link werkt niet? Klik hier