lesidee sociale vorming

Mijn gezin. Tip! Bestand
- Beschrijf de karaktertrekken van je gezinsleden. - Met wie maak je wel eens ruzie? - Met wie kom je het beste overeen? - Welke afspraken zijn er over kledij? Of zijn daarover geen afspraken? - Met welke regels over uitgaan en thuiskomen moet je rekening houden? - Hoe begint een weekdag? Wie staat het eerst op? Wie maakt het ontbijt?
Deze link werkt niet? Klik hier
Je eigen mening uiten. Tip! Bestand
. inleidend gesprek ? 2. kleuren titelblad ? 3. voorlezen: een mening geven is belangrijk ? 4. werkblad 1: knippen en plakken: hoe geef ik mijn mening ? 5. spel: mijn mening geven, oefenen verbale vaardigheden ? 6. werkblad 2: mening formuleren: jongetjes mogen niet huilen ? 7. lezen en bespreken: een andere mening hebben ? 8. lezen en bespreken: vriendjes blijven ? 9. maken affiche: vriendjes blijven 10. maken vriendschapsbandje 11. kleuren mini-affiche: proberen niemand pijn te doen met wat je zegt ? 12 bespreken mini-affiche ? 13. toepassen in voorstelling vriendschapsbandjes aan de klas!
Deze link werkt niet? Klik hier
Allemaal anders. Tip!
Allemaal Anders is speciaal voor het basisonderwijs gemaakt. Met het lespakket wil de Interculturele Alliantie leerkrachten helpen om op een toegankelijke en aantrekkelijke manier kinderen na te laten denken over het thema diversiteit. Het doel daarvan is het bevorderen van begrip, tolerantie en wederzijds respect.
Deze link werkt niet? Klik hier
De vreedzame school. Tip! Bestand
Beschrijving van een programma, waarmee het sociale en emotionele klimaat in klas en school verbeterd wordt. Over het werken aan een schoolcultuur, waarin verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid op elkaar en conflictoplossing centraal staan!
Deze link werkt niet? Klik hier
Jij bent bijzonder! Tip! Bestand
Bespreekbaar maken van wat jij mooi vindt en waarom jij anders bent dan een ander!
Deze link werkt niet? Klik hier
Invloed van de groep. Tip! Bestand
Bewustwording van de invloed van de groep op het eigen gedrag!
Deze link werkt niet? Klik hier
Leiden en volgen. Tip! Bestand
Bij elke situatie kun je op twee manieren reageren. Op welke manier reageer jij? Kleur het passende hokje!
Deze link werkt niet? Klik hier
Tonen en waarderen. Tip! Bestand
Bij elke situatie kun je op twee manieren reageren. Op welke manier reageer jij? Kleur het passende hokje!
Deze link werkt niet? Klik hier
Zorgen en genieten. Tip! Bestand
Bij elke situatie kun je op twee manieren reageren. Op welke manier reageer jij? Kleur het passende hokje!
Deze link werkt niet? Klik hier
Aanvallen of verdedigen? Tip! Bestand
Bij elke situatie kun je op twee manieren reageren. Op welke manier reageer jij? Kleur het passende hokje!
Deze link werkt niet? Klik hier
Vasthouden en loslaten. Tip! Bestand
Bij elke situatie kun je op twee manieren reageren. Op welke manier reageer jij? Kleur het passende hokje!
Deze link werkt niet? Klik hier
Ben jij jezelf?
Denk eens terug aan een situatie waarin jij je op je gemak voelde. Schrijf nu over deze gebeurtenis. Schrijf nu over een situatie waarin jij je niet op je gemak voelde. Probeer over deze situaties een half A4-tje vol te schrijven.
Deze link werkt niet? Klik hier
Wat mag wel/niet? Tip!
Deze lesbrief nodigt leerlingen uit om na te gaan wat ze zelf toelaatbaar of ongewenst gedrag vinden, thuis en in het publieke domein.!
Deze link werkt niet? Klik hier
Echtscheiding.
Echtscheiding, Volgens een van oudsher bekende rij volgt na verliefd verloofd en getrouwd. Maar vaak volgt dan nog: gescheiden. Bovendien besluiten sommige mensen niet te trouwen met hun levenspartner maar wel samen te wonen en kinderen te nemen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Geweld en agressie. Tip! Bestand
Geweld, Dit is een lange lesbrief over een belangrijk onderwerp, namelijk geweld. Lees de brief toch goed door. Iedereen schrikt als er weer eens geweld gebruikt is op straat of op een school. De kranten schrijven erover, de TV zendt interviews en beelden uit van stille tochten. We zeggen dan: we zijn tegen zinloos geweld!
Deze link werkt niet? Klik hier
De toverhoed. Tip! Bestand
Hieronder vind je een toverhoed, waar je alles uit kan toveren wat je maar wil. Wat zou jij uit de hoed halen voor jezelf (3 dingen) en voor anderen?
Deze link werkt niet? Klik hier
Itsuptoyou.nu Tip!
In de film wordt de hoofdpersoon geconfronteerd met een aantal pestsituaties. Door de jongeren zelf keuzes van de hoofdpersoon te laten maken ervaren ze de gevolgen van hun acties en creeren ze hun eigen persoonlijke verhaal. Its up to you is gratis te gebruiken en kan online worden ingezet als discussiestarter op school. Na registratie en inloggen zijn de film en bijbehorende docentenhandleiding (in PDF) te benaderen via deze site.
Deze link werkt niet? Klik hier
Ik en jij.
Jullie gaan in de klas een kringgesprek leiden, onder het thema Ik en jij, jij en ik! Dat wil zeggen het gesprek gaat hierbij over samenwerken en hoe gaan jullie met elkaar om. Met de ene leerling werk je waarschijnlijk beter en meer samen dan met de ander, waar ligt dit aan? Wat kan je hier aan doen en helpt dit ook echt?
Deze link werkt niet? Klik hier
Kindermishandeling. Tip! Bestand
Kindermishandeling, uitgebreid werkboek over verschillende soorten van mishandeling!
Deze link werkt niet? Klik hier
Leefvormen. Tip! Bestand
Leefvormen, lessenserie, themas zijn eigen mening, mening en gevoel van anderen, inclusief leefvormenkwartet!
Deze link werkt niet? Klik hier
Respect. Bestand
Leerlingen diepen het begrip respect uit. Ze denken na over de sfeer in de klas aan de hand van de begrippen opsteker, afbreker en tip. (In het invoeringsjaar leren de leerlingen de begrippen opsteker en afbreker).
Deze link werkt niet? Klik hier
Pesten.
Pesten, Elke dag zie je het weer gebeuren. Die jongen uit je klas wordt gepest. Steeds weer is zijn pen weg, wordt er geduwd tegen zijn stoel. Gisteren ontdekte je dat hij werd opgewacht na schooltijd en dat zijn tas werd afgepakt en weggegooid!
Deze link werkt niet? Klik hier
Pesten spreekbeurt.
Pesten, Je gaat samen met een vriendje uit je klas een spreekbeurt houden over pesten!
Deze link werkt niet? Klik hier
Jouwstad.nl Tip!
Pesten, op elke school wordt gepest. En niemand vindt dat leuk. Maar wat kun je er aan doen? En hoe zit het met cyberpesten? In het lespakket Pesten leren kinderen over de gevolgen van (cyber)pesten en wat zij kunnen doen als er wordt gepest in de klas.
Deze link werkt niet? Klik hier
Respect! Bestand
Respect is rekening houden met de eigen mening, de eigen gevoelens en het eigen bezit van anderen, bekijk de vraagkaartjes!
Deze link werkt niet? Klik hier
Seksuele vorming. Tip!
Seksuele vorming, lessen gericht op groep 7 en 8!
Deze link werkt niet? Klik hier
Praten in de groep. Bestand
Stoorzender in een discussie is vaak het feit dat we ons gelijk willen hebben. We willen dat de anderen net zo denken als wijzelf. Dat kan je wel hopen maar je krijgt dat niet voor elkaar. Mensen zijn nogal verschillend van aard en hebben verschillende uitgangspunten en ervaringen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Wie is normaal?
Wanneer denken jullie dat iemand normaal is. Hoe moet je eruit zien om normaal te zijn? En hoe moet je eruit zien om abnormaal (niet normaal) te zijn? Zijn jullie normaal?
Deze link werkt niet? Klik hier
Om hulp vragen? Tip! Bestand
Wanneer, aan wie en hoe vraag je hulp aan anderen?
Deze link werkt niet? Klik hier
Sekse vooroordelen. Tip! Bestand
Wat voor de ene groep gewoon is, is voor een andere groep raar. Zelfs per situatie blijken er bepaalde gewoonten te zijn die daarbuiten niet kunnen. Deze les gaat over seksegebonden voorschriften voor kleding en accessoires. Met ons allen bepalen we wat we normaal vinden en wat niet!
Deze link werkt niet? Klik hier