materiaal formulieren

Zorgboekje. Tip! Bestand

De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter/kleuter in als er een zorgbehoefte bij het kind is gesignaleerd. Zij/ hij vult in wat van toepassing is op het kind. Vanzelf wordt zij/hij doorverwezen naar de paginas die van toepassing zijn. De pedagogisch medewerker bespreekt het met de collega en/of leidinggevende en met de ouders. Het doel van de informatie is de leerkracht van de basisschool extra informatie te geven als het kind op school komt.
Deze link werkt niet? Klik hier
Boekje voor ouders. Tip! Bestand

Tips voor ouders met een kind in groep 1.
Deze link werkt niet? Klik hier
Vorderingen leerling. Tip! Bestand

Verslag, vorderingen van de leerling. Onderverdeeld in werkhouding, voorbereidend lezen, creatieve ontwikkeling, beweging, motoriek, sociaal emotioneel, taalontwikkeling, voorbereidend rekenen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Dagplanning. Bestand

Met ruimte voor reflectie en evaluatie van spelactiviteiten.
Deze link werkt niet? Klik hier