werkbladen spelling

De kam. Bestand

Omcirkel het goede woordje. Kan je de andere woordjes ook lezen?
Deze link werkt niet? Klik hier
De lip. Bestand

Omcirkel het goede woordje. Kan je de andere woordjes ook lezen?
Deze link werkt niet? Klik hier
D of B. Bestand

Zet een rondje om de letters d en b, goed lezen hoor!
Deze link werkt niet? Klik hier
G of H. Bestand

Sommige woorden beginnen met een g, andere met een h, vul de juiste letter in!
Deze link werkt niet? Klik hier
OE of OU. Tip! Bestand

De klank /oe/ wordt meestal gespeld als -oe-, maar ook vaak als -ou-. In de rechter kolom staat het woord dat je in het zinnetje moet invullen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Letter U. Bestand

Zet een rondje om het woord waarin je een u hoort!
Deze link werkt niet? Klik hier
Letter V. Tip! Bestand

Schrijf de V van VOGEL, Zet een rondje om de letter V, Waar hoor je vooraan de V? Kleur dat plaatje!
Deze link werkt niet? Klik hier
25 creatieve opdrachten. Tip! Bestand

Een beetje woordenschat en heel veel spellingpret met deze kaarten!
Deze link werkt niet? Klik hier
Floddertje. Bestand

Floddertje heeft er een rommeltje van gemaakt. Kan jij lezen wat hier staat? Schrijf de zinnen netjes in je schrift!
Deze link werkt niet? Klik hier
Blancoblad dictee. Bestand

Schrijf links de letters, rechts de woorden!
Deze link werkt niet? Klik hier
Spelling werkboekjes. Tip!

Complete werkboekjes om extra te oefenen met spelling!
Deze link werkt niet? Klik hier
Taalmaker. Tip!

Computerbladen, kopieerbladen en taalkaarten gerangschikt op thema, groep 4.
Deze link werkt niet? Klik hier
Spelling in beeld. Tip!

Bij hoofdstuk 1 t/m 8 gericht op groep 4 een passend werkboekje om extra te oefenen.
Deze link werkt niet? Klik hier
Puzzelbladen. Tip!

Leerzame puzzels, 4 letter woorden, tweetekenklanken, korte klank, kledingstukken, dierennamen en meer!
Deze link werkt niet? Klik hier
Taal Actief. Tip!

Bij alle woordpakketten een oefenblad om de schrijfwijze van de woorden nog eens extra te oefenen.
Deze link werkt niet? Klik hier
EU en UI. Bestand

Schrijf de woorden in de juiste kolom, schrijf het juiste woord onder de prent, lees en vul in!
Deze link werkt niet? Klik hier
OE en IE. Bestand

Schrijf de woorden in de juiste kolom, Schrijf het juiste woord onder de prent, lees en vul in!
Deze link werkt niet? Klik hier
Tweetekenklanken. Bestand

Kies uit de klanken eu, ui, ou, au, ei, ij.
Deze link werkt niet? Klik hier