online oefenen getalinzicht

Pas op voor de haai! Tip!

Getalinzicht, tel de honderd en tientallen, de lossen en kies het juiste getal! Bij goed antwoord komt er een dolfijn, fout antwoord...pas op een haai die je boot opeet!
Deze link werkt niet? Klik hier
Rekenen met spoken! Tip!

Ghostblaster, getalinzicht oefenen met deze griezelige spoken! Terug en verder tellen met sprongen van 1, 2, 5 of 10!
Deze link werkt niet? Klik hier
Plofsommen.

Getallenlijn, waar op de lijn hoort het getal ongeveer? Goed dan knalt de pijl de ballon stuk!
Deze link werkt niet? Klik hier
Getallen aan de lijn!

Ik kan kaartjes op de juiste plaats aan de getallenlijn hangen. Sleep de getallen op een lijn, in volgorde van klein naar groot.
Deze link werkt niet? Klik hier
Duizendtallen.

Ik kan over de duizendtallen heen tellen zonder in de war te raken met honderdtallen of tientallen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Sprongen van 2500!

Ik kan tellen met sprongen van 2500!
Deze link werkt niet? Klik hier
Getallenrij afmaken. Tip!

Getallenrij afmaken, getallen splitsen in duizend-honderd-tientallen en lossen..en meer!
Deze link werkt niet? Klik hier
Getalwaardes.

Getalwaarde, ik ken het positiesysteem en kan grote getallen uitspreken!
Deze link werkt niet? Klik hier
Getallen splitsen. Tip!

Getallen splitsen, kies voor 100, 1000, 10000 of zelfs 100000-tallen die je wil splitsen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Over de duizendtallen heen!

Ik kan over de duizendtallen heen tellen zonder in de war te raken met honderdtallen of tientallen!
Deze link werkt niet? Klik hier