online oefenen watersnoodramp

Hulpplan opstellen!

Watersnoodramp, je hebt met je teamgenoten afgesproken om alle zwakke plekken in de Nederlandse kust in kaart te brengen. Daardoor zou er een goed overzicht komen van alle gevaarlijke punten. Ook ben je het met elkaar eens dat alle huishoudens in de gevaarlijke gebieden een brief moeten krijgen. In die brief moet staan wat ze moeten doen als de dijk bij hen in de buurt het zou begeven. In de brief komen nog verdere instructies voor de bewoners. Daarnaast maak je een plan hoe je de bewoners van de gebieden het beste kan waarschuwen als er een overstroming zou plaatsvinden.
Deze link werkt niet? Klik hier
Krantenbericht maken!

Watersnoodramp, Van de eindredacteur krijgen jullie te horen dat DANK (De Algemene Nederlandse Krant) een speciale bijlage wil maken over de watersnoodramp van 1953 en een foto- of diavoorstelling.De speciale bijlage bestaat uit vier bladzijden, die allemaal over de ramp moeten gaan. In de bijlage moeten ook fotos van de ramp te zien zijn. Ook moeten verhalen te lezen zijn die 50 jaar geleden tijdens de herdenking in 2003 ook al te lezen waren en die de krantenlezers van tegenwoordig nog zullen boeien.
Deze link werkt niet? Klik hier
De strijd tegen het water!

Watersnoodramp, Wat is een overstroming? Hoe ontstaan overstromingen? Welke overstromingen bestaan er? Waarom wordt Nederland zo vaak geteisterd door overstromingen? Soms zet de mens alles op alles om het water tegen te houden en soms zet men expres gebieden onder water. Bedenk samen de reden!
Deze link werkt niet? Klik hier
Gedenkboek maken.

Watersnoodramp, in jullie gedenkboek moeten de volgende hoofdstukken aan bod komen: - de aanleiding tot de Zuiderzeewerken - Ir. Cornelis Lely - de Afsluitdijk - nieuwe polders!
Deze link werkt niet? Klik hier
Een ramp voorkomen!

Watersnoodramp, jullie krijgen de opdracht om binnen een dag na te gaan welke dijken en duinen het begeven hebben. Vervolgens moeten jullie aangeven welke gebieden zijn ondergestroomd. Daarna wordt er van jullie verwacht dat binnen een week de eerste plannen op tafel liggen die moeten voorkomen dat een ramp nog eens gebeurt.
Deze link werkt niet? Klik hier
Watermanagement spel. Tip!

Zou jij een goede watermanager kunnen zijn? Probeer het maar eens voor Nederland! Speel het watermanagement spel!
Deze link werkt niet? Klik hier